Privacy statement

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.blueoceanfishing.com, verder te noemen Website.
Blue Ocean Fishing is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn:
Blue Ocean Fishing
Zwarteweg 110 D
1431 VM Aalsmeer
Tel.: +31 851 303 250
info@blueoceanfishing.com
Blue Ocean Fishing respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier en een mogelijkheid tot inschrijven tot een demo.
Via deze Website verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil Blue Ocean Fishing u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Blue Ocean Fishing via onze Website. Neem voor vragen gerust contact op via hierboven vermelde contactgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?
Blue Ocean Fishing verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website, of wanneer u zich aanmeldt voor een demo. In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:
Voor het gebruik van het contactformulier vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:
• Naam
• Organisatie
• E-mailadres
• Telefoonnummer
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitende om uw contactaanvraag van een passende reactie te voorzien.
Voor de inschrijving voor de demo vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:
• Naam
• Organisatie
• Vestigingsplaats
• E-mailadres

Cookies
Deze Website maakt daarnaast gebruik van cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor analytische doeleinden.

Waarvoor worden de op deze website verzamelde persoonsgegevens gebruikt?
De persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens die u ons verstrekt via het contactformulier alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde informatie beschikbaar te stellen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal drie jaar bewaard. Contactgegevens die wij verkrijgen bij het inschrijven voor een demo worden maximaal zes maanden bewaard.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
Blue Ocean Fishing hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?
Blue Ocean Fishing zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Blue Ocean Fishing zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van verwerkers of derden-dienstverleners.

Derden-dienstverleners
Blue Ocean Fishing kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
U kunt een verzoek tot inzage in de door Blue Ocean Fishing via haar Website over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar avg@blueoceanfishing.com. Ter controle van uw identiteit vraagt Blue Ocean Fishing u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Blue Ocean Fishing verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.
Dit beleid is opgesteld in april 2018 en voor het laatst gewijzigd in april 2018. Wanneer Blue Ocean Fishing wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 27 april 2018.